ดูบทความHomemade Sandwich Jan

Homemade Sandwich Jan

Homemade Sandwich ประจำเดือนมกราคม 2561

พบกับแซนดิ์วิชราคาพิเศษ ที่ทั้งอร่อยให้คุณอิ่มรับกับมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยง

1.Big Breakfast 145 Baht
2.Club Sandwich 125 Baht
3.Ham Cheese Spinach
Mushroom Sandwich
100 Baht
4.Ham, Cheese & Egg Muffin 100 Baht
5.Ham & Cheese Croissant 100 Baht

 

เฉพาะสาขา S62, Honda Bigwing, KVillage, Maleenont Tower 
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

15 มกราคม 2561

ผู้ชม 743 ครั้ง

Engine by shopup.com